Nike vừa thông báo họ sẽ quyên góp $40 triệu trong bốn năm tới để ủng hộ cộng đồng người da màu ở Mỹ. Và tiếp theo đó Michael Jordan và Jordan Brand thông báo họ sẽ ủng hộ $100 triệu trong 10 năm tới cho các tổ chức để đảm bảo bình đẳng chủng tộc, công bằng xã hội và quyền được tiếp cận giáo dục.

Jordan Brand là chúng ta, Cộng đồng Người Da Màu.

Jordan Brand không chỉ là một người. Đây luôn là một gia đình. Chúng ta đại diện cho một gia đình đầy tự hào đã vượt qua những chướng ngại, đấu tranh chống phân biệt đối xử trong cộng đồng trên toàn thế giới và làm việc mỗi ngày để xóa bỏ vết bẩn phân biệt chủng tộc và hậu quả của bất công. Ý chí, công trình và sự xuất sắc của chúng ta đã được thế giới công nhận là kết quả của từng thế hệ tiếp nối nhau giấc mơ chung.

Năm 2020, gia đình của chúng ta bao gồm những ai khao khác cách sống của chúng ta. Dù nhiều thứ đã thay đổi theo năm tháng, cái xấu vẫn còn tồn tại đó không đổi.

Black lives matter ( Tạm dich: người da đen đáng được sống). Đây không phải là một khẩu hiệu gây tranh cãi. Cho đến khi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đang ăn sâu trong quốc gia hoàn toàn bị xóa sổ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh bảo vệ và cái thiện cuộc sống của người da màu”

“Thông qua dự án Jordan Wings Program, chúng tôi sẽ tập trung vào việc cung cấp quyền tiếp cận giáo dục, cố vấn và tạo ra cơ hội cho người Da màu đang phải đối mặt với sự phân biệt. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi có thể làm hơn được nữa. Nhân việc NIKE Inc gây quỹ ủng hộ, chúng tôi cũng thông báo một lời cam kết chung từ Michael Jordan và Jordan Brand sẽ ủng hộ $100 triệu trong 10 năm tới. Chúng ta phải chung tay với cộng đồng, chính phủ và những người lãnh đạo trong dân chúng để tạo sự tác động lâu dài.” – Craid Williams, chủ tịch của Jordan Brand đã phát biểu. “Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tạo ra tác động đến Cộng đồng người Da màu. Chúng tôi phải nắm lấy trách nhiệm này.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *